fbpx

20 expert organisations urge Myanmar to fully guarantee the internationally protected right to freedom of expression in the Constitution — ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝအကာကွယ်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံအ စိုးရအား လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်အဖွဲ့အစည်း (၂၀) ဖွဲ့မှ တိုက်တွန်း လိုက်သည်။

A new parliamentary committee tasked with reviewing Myanmar’s constitution is an opportunity for the government to guarantee the democratic rights to free expression, media freedom, and access to information.

We welcome the government’s creation of the Constitutional Amendment Committee, established to review and propose amendments that will support Myanmar’s transition to democracy.

Myanmar’s 2008 Constitution does not include the guarantees required in a democracy to protect freedom of expression. Those that it does include do not meet relevant international human rights standards. This threatens the transition to and quality of Myanmar’s democracy as can be seen for example in the wide range of laws used to prosecute journalists and human rights defenders.

We call on the Constitutional Amendment Committee to recommend:

  • Replacement of the current heavily prescribed guarantee for freedom of expression in Articles 354(a) and 365 with a single article that guarantees the right to freedom of expression in accordance with international standards, so that it fully reflects the requirements of Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
  • A new separate article guaranteeing the right to access information held by public authorities.
  • A new separate article guaranteeing media freedom, which should prohibit prior censorship of the media or licensing of the print media and individual journalists, and should protect journalism as well as the independence of the Myanmar Press Council, Myanmar Broadcasting Council, and any future public service media.
  • Each guarantee should include only those limitations that are provided by law and are necessary for the respect of the rights or reputations of others, or for the protection of national security or of public order, or of public health or morals.

We are committed to supporting Myanmar’s transition to democracy and would be happy to provide further information and guidance as the Committee conducts its review.

Signed

Action Committee for Democracy Development (ACDD)

Burma News International (BNI)

Centre for Law and Democracy

Equality Myanmar

Free Expression Myanmar (FEM)

Generation Wave

Human Rights Watch (HRW)

International Commission for Jurists (ICJ)

International Press Institute (IPI)

Independent Lawyers’ Association of Myanmar (ILAM)

Myanmar Journalist Network (MJN)

Myanmar Journalists’ Union (MJU)

Myanmar Media Lawyers’ Network (MMLN)

Myanmar Women Journalist Society (MWJS)

Protection Committee for Myanmar Journalists (PCMJ)

PEN America

PEN Myanmar

Reporters Without Borders (RSF)

Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

Smile Education Foundation

---

Supported by:

ရွှေခြံမြေကွန်ရက်၊ ကွမ်းခြံကုန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်၊ ချောက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

အလုပ်သမားအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအသိပညာပေးရေး ပဲခူးကွန်ရက်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကွန်ရက်၊ မြစ်ကျိုးတိုက်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

ဥသျှစ်ပင် လူငယ်ကွန်ရက်၊ ဥသျှစ်ပင်မြို့၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

တောင်သူလယ်သမားများဥပဒေအထောက်အကူပြု ကွန်ရက် (PLAN-A)၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

မွန်လူငယ်ကွန်ရက်၊ ရေးလမိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်။

လူမူဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

Ramkhye - ရမ်းခေး မြစ်ကြီးနား ကွန်ရက်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်ပြည်နယ်။

Justice Drum ကွန်ရက်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။

ရပ်ရွာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (Area Peace and Development Forward ) ကလေး မြို့နယ်၊ ကလေး ခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။

ဒို့လယ်ယာ ကွန်ရက်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။

မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသုံးသပ်ရန်တာဝန်ဖြင့် လွှတ်တော်ကော်မတီအသစ်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများဖြစ်ကြသည့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်တို့ကိုအစိုးရမှ အကာအကွယ်ပေးရန် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုအထောက်အပံ့ပေးလာမည့်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်များကိုသုံးသပ် အဆိုပြုရန်အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကြိုဆိုပါသည်။

လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို အကာကွယ်ပေးရန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုတွင်လိုအပ်သည့်အာမခံချက်များကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါ။  ပါဝင်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်လည်းသက် ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိချေ။ထိုကဲ့သို့လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း ကြောင့်  ဂျာနယ်လစ်များနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများကိုတရားစွဲဆိုရန်ကျယ်ပြောများပြားလှသည့် ဥပဒေများအား အသုံးပြုနေနိုင်သည်ကိုဥပမာအဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပြီး၊ထိုအချက်ကမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းနှင့်ဒီမိုကရေစီအရည်အ သွေးကိုခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။

အောက်ပါအချက်များကိုထည့်သွင်းအကြံပြုပေးပါရန်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီအားကျွန်ုပ်တို့မှတိုက်တွန်းတောင်း ဆိုလိုက်ပါသည်။

  • လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုကာကွယ်ရန်လက်ရှိပုဒ်မ၃၅၄နှင့်၃၆၅နှစ်ခုတွင်ပြဌာန်းထားသောအလွန် အမင်းတင်းကျပ်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အာမခံချက်အစားနိုင်ငံတကာအရပ်ဖက်နှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာပဋိ ညာဉ်စာချုပ် (ICCPR) ၏ ပုဒ်မ၁၉ပါ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်အား အကာကွယ်ပေးရမည့် အချက်များကို ပြည်ပြည့်ဝဝ ညွှန်းဆိုထားကာ၊လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်ကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ နှင့်အညီ အကာကွယ်ပေးနိုင်မည့်ပုဒ်မတစ်ခုတည်းဖြင့်ရေးဆွဲအစားထိုးပါ။
  • အစိုးရအာဏာပိုင်တို့လက်ထဲရှိသတင်းအချက်အလက်များအားရယူနိုင်ခွင့်/ ရယူပိုင်ခွင့်ကိုအာမခံ ချက်ပေးထား သည့်သီးခြားပုဒ်မအသစ်တစ်ခုရေးဆွဲပါ။
  • မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အားအပြည့်အဝအာမခံချက်ပေးထားသည့်ပုဒ်မအသစ်တစ်ခုကိုအကြံပြုထည့်သွင်းပါ။(ယင်းပုဒ်မသည်မီဒီယာအားကြိုတင်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပုံနိပ်မီဒီ ယာလိုင်စင်စနစ်နှင့်သတင်း ထောက်လိုင်စင်စနစ်တို့အားတားမြစ်ပြီး၊မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ၊ မြန်မာရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာကောင်စီနှင့်အနာဂတ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာမည့်  အများပြည်သူဝန်ဆောင် မှုမီဒီယာများ၏လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းမှုကို အာမခံ ချက်ပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။)
  • လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုကန့်သတ်ရာတွင်ဥပဒေတွင်ပြဌန်းထားမှသာ၊အခြားသူများ၏ဂုဏ် သိက္ခာနှင့်အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာရန်လိုအပ်မှသာ(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊အများပြည်သူတည် ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊အများပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များအတွက်လိုအပ်မှသာပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏အာမခံချက်အသစ်တိုင်းတွင်တိတိကျကျထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုအားပေးထောက်ခံရန်ကျွန်ုပ်တို့မှသံဓိဌာန်ချထားပြီး၊ကော်မတီမှ သုံးသပ် အကြံပြုရာတွင်လိုအပ်မည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသွားရန်လည်းဆန္ဒရှိပါသည်။

သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်အားလက်မှတ်ရေးထိုးထောက်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်းများ

Action Committee for Democracy Development (ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု ကော်မတီ)

Burma News International (BNI)

Centre for Law and Democracy (CLD)

Equality Myanmar (ညီမျှခြင်းမြန်မာ)

Free Expression Myanmar (လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာ)

Generation Wave (မျိုးဆက်သစ်လှိုင်း)

Human Rights Watch (HRW)

International Commission of Jurists (ICJ)

International Press Institute (IPI)

Independent Lawyers’ Association of Myanmar (မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှေ့နေများအသင်း)

Myanmar Journalist Network (မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ယက်)

Myanmar Journalists Union (မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂ)

Myanmar Media Lawyers’ Network (မြန်မာမီဒီယာရှေ့နေများကွန်ယက်)

Myanmar Women Journalist Society (မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးသတင်းသမားများအဖွဲ့)

Protection Committee for Myanmar Journalists (မြန်မာသတင်းသမားများကာကွာရေးကော်မတီ)

PEN America

PEN Myanmar (ပဲန်မြန်မာ)

Reporters Without Borders (RSF)

Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

Smile Education Foundation

 

ရွှေခြံမြေကွန်ရက်၊ ကွမ်းခြံကုန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်၊ ချောက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

အလုပ်သမားအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအသိပညာပေးရေး ပဲခူးကွန်ရက်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကွန်ရက်၊ မြစ်ကျိုးတိုက်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

ဥသျှစ်ပင် လူငယ်ကွန်ရက်၊ ဥသျှစ်ပင်မြို့၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

တောင်သူလယ်သမားများဥပဒေအထောက်အကူပြု ကွန်ရက် (PLAN-A)၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

မွန်လူငယ်ကွန်ရက်၊ ရေးလမိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်။

လူမူဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

Ramkhye - ရမ်းခေး မြစ်ကြီးနား ကွန်ရက်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်ပြည်နယ်။

Justice Drum ကွန်ရက်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။

ရပ်ရွာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (Area Peace and Development Forward ) ကလေး မြို့နယ်၊ ကလေး ခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။

ဒို့လယ်ယာ ကွန်ရက်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။