fbpx

Tag Archives: Defamation အသရေဖျက်မှု

New report: Defamation reform proposals အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အဆိုပြုချက်များ

မြန်မာ့ အသရေဖျက်မှုဥပဒေများကို ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီရန် ပြုပြင်ရေးအတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းကြောင်းများ Visit defamation reform website >> ဤအစီရင်ခံစာသည် အသရေဖျက်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ထုတ်ဝေသော စာစဥ်များတွင် တတိယမြောက် အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။ ပထမတစ်အုပ်တွင် အသရေဖျက်မှုဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ မည်သို့ တလွဲအသုံးပြုနေသည်ကို ရေးသားခဲ့ပြီး ဒုတိယတစ်အုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရှေးရှုသင့်သည့် နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤတတိယစာအုပ်၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အလားတူနိုင်ငံများတွင် မည်သို့ ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံကို အနှစ်ချုပ်တင်ပြထားပြီး မြန်မာအစိုးရ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းများကိုလည်း အဆိုပြုထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီအသွင်စတင် ကူးပြောင်းသည့်

No Thumbnail

Privacy Amendment welcome but insufficient to address misuse of defamation — နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်သည် ကြိုဆိုဖွယ်ရာ ဖြစ်သော်လည်း အသရေဖျက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လွဲမှားနေသောပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် လုံလောက်ပြည့်စုံမှုမရှိပေ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသရေဖျက်မှုဥပဒေများသည်  ဒီမိုကရေစီနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေကြောင်း လွှတ်တော်၏အသိအမှတ်ပြုမှုကို ပြသသော်လည်း ဝေဖန်ထောက်ပြသူများအား အပြစ်ပေးအရေးယူနေသည့် အခွင့်အာဏာကိုမူ ဤနိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မှ ရပ်တန့်စေလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့် ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို ပိုမိုအကျယ်တဝံ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေအား ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ရက် တွင် လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဌာန်း ခဲ့သည်။  မူလ “နိုင်လွတ်လုံ ဥပဒေ ”(၂၀၁၇)သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ အပေါ် အထိန်းအကွပ်မဲ့ စောင့်ကြပ်မှုအား ကာကွယ်ရန် အပေါ်ယံသွင်ပြင်လောက်သာ

Report: Freedom of the Net: Myanmar in 2019 — အင်တာနက်ပေါ်တွင် လွတ်လပ်မှု မြန်မာနိုင်ငံ

Click here to download Freedom of the Net Myanmar 2019 (3mb) >> Key findings: Obstacles to Access Internet access continues to improve in Myanmar, as more users connect via smartphones with fast 4G service. The success of two foreign-owned mobile service providers has placed pressure

Report: Defamation? International standards and Myanmar’s legal framework — အသရေဖျက်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ: နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေမူဘောင်

Download the full report Defamation? International standards and Myanmar’s legal framework » Myanmar is not the first country to start a transition to democracy. It follows many others, most of which have found that reforming defamation laws was a critical first step to democracy. Without

No Thumbnail

NGOs call on parliament to consult on draft privacy law amendment – နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးသည့် ဥပဒေအား ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ထံသို့ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။

The Draft Amendment Bill of the Law Protecting the Privacy and Security of Citizens was published on the Union Parliament website on 25 February 2019, in order to inform the public. We welcome the government’s attempt to amend the privacy law. Since its adoption in

3rd Digital Rights Forum calls for better regulated, freer, safer online space — ဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် အများပြည်သူ သဘောထားများကို အလေးထားရယူ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဥပဒေများနှင့် နည်းပညာပတ်ဝန်းကျင်ကို အမှန်တကယ်လွတ်လပ်၍ လုံခြုံသော နေရာတစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ရမည်ဟူသော တောင်းဆိုချက်များဖြင့် တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ဒီဂျစ်တယ် အခွင့်အရေးဖိုရမ်အား အဆုံးသတ်

The third Myanmar Digital Rights Forum concluded on 19 January in Yangon with a call for new policy and regulation that would safeguard digital rights in Myanmar, and a fully consultative process to achieve this. Participants welcomed the government’s announcement of its plans for open

Report: Myanmar’s media freedom at risk — ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော မြန်မာ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်

The freedom by which the media can investigate, access, and publish information, particularly that which is critical, is one of the best ways to measure the level of democracy in a country. Journalists know best how much freedom the media has, and can compare their

No Thumbnail

Law Protecting the Privacy and Security of Citizens

The Law Protecting the Privacy and Security of Citizens was adopted by the National League for Democracy government on 8 March 2017 to enact Article 357 of the Constitution. Article 8(f) Article 8(f) criminalises defamation: “no one shall act in any way to slander or harm

No Thumbnail

What really happened with the reform of 66(d)

FEM’s analysis of the government’s recent reform of the Telecommunications Act, including Article 66(d), has been published in Frontier Myanmar: The 66(d) amendment: tinkering at the edges On August 29, President U Htin Kyaw signed into law long-awaited amendments to the 2013 Telecommunications Law that